Utbildning

THE CONNECT

HEALING UTBILDNING

Certifiering


ÖKA DIN MEDVETENHET OC BLI ETT MED UNIVERSUM                         

                                        - The Connect

THE CONNECT

Högst upp, intensiteten i ljuset är vitt, kommer en nivå där den mänskliga formen når högre gränser för sin kapacitet att fungera som ett verktyg för medvetande - Denna vibration, vinkelrätt mot nivån av medvetandets axel, är skalans oändlighet ett -dynamiskt förbund tillsammans med en ny healingfrekvens.

-Anneli


Universum expanderar till en ny möjlighet av energi. Som med Universum finner vi att vårt medvetande ständigt expanderar till en enhet av allt. Universum ge oss nu en möjlighet till både mått på denna frekvens och en längdutvidgningsexpansion av en ny energinivå.Anneli är tidigare känd för att kunna kanalisera i det högre men hennes förmåga lyfter dig nu till en vibration av det som tidigare varit den Andliga Kirurgins kraft till helande. Hon har tidigare under många år utbildat i Transhealing och nu är möjligheten möjlig att kunna vibrationerna på alla de strängar som DNA sekvenserna vibrera på.


Den Nya Tidens Energi ger en utveckling av evolutionen till en väldigt hög grad av medvetenhet och kastar ljus över vår biologiska vetenskap och ger styrka till en ny DNA-sekvent vibration till ett medvetet sätt till att hela oss. Den vibration som tillförande energi sker i, genomgår fysiologins kärna - en omvandlande process till att kunna ge en information till vare enskilt område inom dess struktur och uppbyggnad för en ny utveckling av livets byggstenar och ljusinformation till en ny medvetandenivå. I genomslagskraften från Universums energier når du själv din egen healingförmåga och en expansion av din egen kraft och energi.


En process som kopplar vårt Jag inom oss till Universums enhet av expansionsenergi samtidigt som den återaktiverar den kommunikationscentral som ligger inom varje enskild individs DNA-struktur till förmågan av healing på en helt ny nivå.


The Connecthealing erbjuds till alla. Detta är ditt tillfälle att möta Anneli Johansson och The Connect men även att få delta i  hennes historia om hennes healinggåva och aktivera din egen förmåga att bli en healer!The Connect har tagit plats som en ny energi

i det som är templet av Universum

Denna utbildning kommer att lära dig aktivera din egen energi till

oändlighetens dynamiska förbund med den nya nivån av frekvenser.


Nivå 1 - Connect


I denna vibrationsnivå som Connect ligger den energi som utgör en direkt koppling mellan dig och Universums vibration av denna healingfrekvens. Connect innefattas i en avsikt att förbinda ditt jag till Universum för att kopplingen mellan dig och Universum ska aktiveras i ett förbund för att tillgodo se dig kommande healingvibration som ligger inom nivå 2. Energin expanderas (utökas) till en högre vibration som utgör konsensus för att The Connect ska ta plats och intergrera helheten av dig och samtidigt också utvidga ditt medvetande samt förberedande energi för att utgöra energin till din healingfrömåga.


Nivå 2 - The Connect


Den delen av The Connect är till för att intergrera din egen healingfrekvenst till att arbeta som en healer. Den intergrerande energin är uppstigande till en vibration utifrån den högsta frekvensen i Universum. Den expanderande energin är påtaglig för de flesta och intergrationen medverka och samverka tillsammans med dit jag.


Du kommer att uppleva din nya värld som något nytt inom dig och interaktionen av energin utökar ditt medvetande till en helt ny upplevelse av healing. Du väver in din interaktion i en enkelhet att du inte inser att du tar overklighet till verklighet. Du utfört formen av healing som det ultimata trolleriets trick - Liksom de bilder som bildas ruta för ruta i filmen som projiceras på en skärm inom oss, så tas nu bilden från skärmen som en verklighet från din inre aktiva källa.


Vi är alla medskapare och aktieägare i Universum. Det finns ingen utan. Vad vi ser existerar, det vi inte ser existerar, vad vi upplever är healings medvetande bortom förkroppsligandets expansion

 - ett rum utan begränsningar.


---- Genom dig till mig ----

Universum

HEALINGUTBILDNING


 

NIVÅ 1 & 2

Plats:

Totalt utbildningspris: 3 800:-


Certifiering


DATUM & TIDFredag  16.00 - 21.00

Lördag  10.00 - 17.00

Söndag 10.00 - 17.00ANNELI JOHANSSON


SOCIALA MEDIER


KONTAKT


 

ADRESS:

Esplanaden 6B, 392 33 KALMAR

 

EMAIL: info@annelijohansson.se

 

TELEFON: 0763077129

 

 ©2018 THE CONNECT. ALL RIGHTS RESERVED