Universum

UNIVERSUMTHE CONNECTKanaliserad informationUniversum det hela, allt skapat, världen, världsalltet, världsbyggnaden uppfattas vanligtvis som ett utrymme som per definition innehåller allting, det vill säga all materia, energi, rumtiden, naturlagarna och alla händelser. I den tiden som vi nu befinner oss i ger mer av den nertecknande delen av skapelsen som ligger i tiden av vår evolution för att vi ska kunna ge världen en ny inteckning till vårt medvetande.


Medvetenheten i evolutionens rörelse handlar om att skapa mer av oss själva för att ge ett nytt uttryck till världen i en process som avsätter vårt gamla jag och omstrukturera oss till att vara nära oss själva. Denna transformationsprocess handlar om att förändra den gamla invanda och mycket djupgående världsbilden som så många av oss är bärande av.


När var och en förhåller sig naturligt inför sig själva, inför sin kraft, förhåller sig naturligt inför kärleken som ständigt flöda överallt kommer det handla om att tillåta sig att medvetet njuta av sig själv. Njuta av sitt liv, njuta utav kärleken i alla dess nyanser utan misstänksamhet och rädsla och med en valfrihet som är given till oss alla. Detta uppvaknande tycks vara komplicerat för många på jorden men det råder inga övernaturliga fenomen i vår skapelse. En som till synes har en övernaturlig förmåga bara vet och bär med sig denna vetskap om att stå intonad till sig själv vad de än befinner sig i livets rörelse. Och med vetandet om att allt som är i skapelsen är att uppleva sig själv som en fullständig varelse av kärlek. Väl är att påpeka att inga övernaturliga fenomen existera utan det som sker när det mänskliga hjärtat och det mänskliga sinnet står fullständigt öppet inför allt som är ett i skapelse är snarare ett naturfenomen i sin naturlighet.


PARADIGM-SHIFTE


Världen befinner sig i en skiftande dimma och som aktörer och medverkare i livet föränderliga rörelse så behöver våra val medvetet väljas utifrån vårt innerliga jag. Ett jag av sanning som skapar den värld vi vill leva i. Varje handling, tanke och val vi gör bidrar till skapandet av den verklighet vi upplever i våra liv.  Det stora shiftet i vår mänskliga utveckling ska föra oss till dörren till ett högre medvetande som överträffa vår tidigare historia av uppfattningar och värderingar på vår jord. När vi reser djupare in i transformationsprocessen blir vi intensivt medvetna om vår världsbild, vårt synsätt och beteende mönster i avseende till livsförhållanden, vårt tillstånd av fysisk hälsa och vibrationella förhållningssätt som inte längre är passande för oss. Ett nytt kapitel kommer att öppnas och vi transformeras in från en värld av sinnets strategi till en medvetande nivå som för oss till ett högre uttryck av vårt jag. Det sätt på vilket livsupplevelser och värderingar förändras kommer att leda oss till en mer medvetenhet och längtan efter harmoni och balans som prioritet från djupet av vårt hjärta och kärlekens intonande röst.


ALTET OCH VÅR VÄRLD


Det är dags att möta nya idéer på jorden. Att gå samman i en ny plan inför mänsklighetens bästa, att protestera, reagera, agera mot allt förtryck människan har accepterat under en lång tid i tidens rörelse. Förtryckets destruktivitet och mörkret ska nu lyftas fram till ljuset och medvetandets nivå. Förtryck på alla plan, eget förtryck, andras förtryck, diktatoriskt förtryck, förtryck mot barn och kvinnor, mot slavarbete, mot rasism, terrorism, djurplågeri, våld och miljöförstöring.


I den yttre personligheten, i eget värde, står vår medvetandet till att integrera kärlek i kommunikationen inom familjekonstellationer, inom de ytliga tingen, inom arbete och hälsa, inom val av partner, inom de områden som innefattar livet efter detta, på det fysiska planet i det sensuella, i den höga undervisningen av våra livsformer, våra vänskapsband och i det undermedvetna att göra medvetna val. Men väl är att veta att var och en står fria att möta kunskapen, kraften och kärlek som var och en besitter men håller dolt inför sig själv och andra.


----  Genom dig till mig  -----

             Universum


ANNELI JOHANSSON


SOCIALA MEDIER


KONTAKT


 

ADRESS:

Esplanaden 6B, 392 33 KALMAR

 

EMAIL: info@annelijohansson.se

 

TELEFON: 0763077129

 

 ©2018 THE CONNECT. ALL RIGHTS RESERVED