Transhealing/Andlig Kirurgi

TRANSHEALING & ANDLIG KIRURGI


TRANSHEALING & ANDLIG KIRURGI


Transehealing är en form av healing som kanaliseras genom en högre kraft för att vi ska få tillgång till den. Det är en djupare form av kommunikation där en entitet kommer till oss på en fysisk nivå och refererar till en förändrad medvetenhetsnivå hos mediet. Nivån kan variera från lättare trans till djupare trans. Det kan jämföras med en djupare form av meditation, där man delar medvetandet med någon från andevärlden för att utföra en healing eller en kanaliserad form av budskap eller information.


Transhealing anses vara mer kirurgisk än vanlig healing, vilket medför att det efter en behandling blir snabba fysiska och/eller emotionella förändringar för klienten.Transmediumskap är alltid ett samarbete mellan ett medium och en entitet.

Att försätta sig i trans gör att man kommer djupare i energin och få klarare budskap från andevärlden samtidigt som själva healingen inte utgörs av mediumet utan det är den klara höga energin som utgör själva healandet. Healern har inte själv möjighet att påverka själva behandlingen.


Den andliga kirurgin är en samverkan på samma enhetliga plan som transhealingen men utgörs av en spontanläkning på en helt annan nivå än den vanliga healingen.

KONSULTATION  & BEHANDLING


Pris:

70 minuter / 700:-


90 minuter / 900:-


Jag utför även distanshealing:

Distanshealing  - Oavsett var du befinner dig kan du uppleva starka transformationer på både på alla plan. Universum fortsätter att stödja dig och din väg även efter behandlingen och du kan uppleva dig själv som en helt ny individ men i jaget är du alltid ett med Universum och den helande energin är där för att stödja ditt fysiska jag.

ANNELI JOHANSSON


SOCIALA MEDIER


KONTAKT


 

ADRESS:

Esplanaden 6B, 392 33 KALMAR

 

EMAIL: info@annelijohansson.se

 

TELEFON: 0763077129

 

 ©2018 THE CONNECT. ALL RIGHTS RESERVED