The Connect Healing

THE CONNECT


THE CONNECT HEALING

EN UTVIGNING AV ENERGIN I DEN ANDLIGA KIRURGIN - EN EXPANSION


The Connect som healingenergi ger en utveckling av evolutionen till en hög grad av medvetenhet och kastar ljus över vår biologiska vetenskap och ger styrka till en ny vibration av healing. Den expanderande healingenergin utifrån Universum är tillförande för den ingående evolutionens rörelse av kommunikation med ditt medvetande på en hög nivå av den mänskliga formens struktur.


Av energi och flöden - genom fysiologiska aspekter - som var för sig har helt olika egenskaper och tillsammans bildar nya egenskaper - ger den styrka till en ny DNA-sekvent vibration. Den sekvens som tillförandet sker i genomgår fysiologins kärna, en omvandlande process, till att kunna ge en information till varje enskilt område inom dess struktur och uppbyggnad.


En process som kopplar vårt Jag till Universums enhet av healingenergi samtidigt som den återaktivera den kommunikationscentral som ligger inom varje enskild individs DNA-struktur till förmågan av healing på en helt ny nivå.


JAGETS OCH MEDVETANDETS VÄG


Det är allt vi! Vi ansluter oss till den djupare och högre delen av vem vi är. The Connect handlar om att komma hem. Hem till vårt sanna jag. I den här fantastiska tiden med Shift och Consciousness är The Connect ett kraftfullt sätt att integrerar tillsammans med vårt uppvaknande.


Den högre transformationen i The Connects energi stödjer alltid din livsväg som du själv har valt och väljer i ditt liv. Effekterna av The Connecthealing är inte bara fysiska  emotionella, mentala och andliga utan ingår i ett perspektiv av ett djupare lugn och avkoppling, en känsla av välbefinnande och balans. Den direkta återkopplingen till Universum gör att högre healingfrekvenser uppgradera och stärka vårt DNA. Något positivt och underbart händer när jaget återförenas på ett djupare och högre plan tillsammans med Universum och tillåter våra liv genomträngas att den högre aspekten av  kärlek - Kärlek, den sanna vägen och den sanna healern.


The Connecthealing genomströmmar i sig själv kärlek och släpper det som gör att du själv kan läkas. Balansera och strukturera ett nytt energimönster i kroppen och utgör så även en ny bild av tankeformer, läker ett brustet hjärta eller en sorg och ovärdigt liv. Kärlek helar allt på det sätt du själv väljer.


Om du befinner dig redo att ta in den universella energin och transformera ditt gamla jag intill en sann frekvens av dig för att  utöka din medvetenhet, för att uppleva mer vad kärlek är och hur det kan förvandla ditt liv, liksom livet för dem omkring dig, välkommna  jag dig att uppleva The Connect och The Connecthealing.


- All kärlek


KONSULTATION  & BEHANDLING

Healing i Kalmar


Pris:

70 minuter / 700:-


90 minuter / 900:-


Jag utför även distanshealing:

Distanshealing  - Oavsett var du befinner dig kan du uppleva starka transformationer på både på alla plan. Universum fortsätter att stödja dig och din väg även efter behandlingen och du kan uppleva dig själv som en helt ny individ men i jaget är du alltid ett med Universum och den helande energin är där för att stödja ditt fysiska jag.

ANNELI JOHANSSON


SOCIALA MEDIER


KONTAKT


 

ADRESS:

Esplanaden 6B, 392 33 KALMAR

 

EMAIL: info@annelijohansson.se

 

TELEFON: 0763077129

 

 ©2018 THE CONNECT. ALL RIGHTS RESERVED