Healing

HEALING


HEALING


Healing kommer av det engelska ordet och betyder "läkning" och ingår i alternativa behandlingsmetoder som utförs för att behandla sjukdomar men innefattas inte i den traditionella sjukvården i Sverige. Iandra länder däremot, som USA, Kina, Japan, Indien England, Australien och även i Norge, har healing blivit alltmer utbredd inom den etablerade vården och är en uppskattad omvårdnadshandling, med många positiva effekter. Vi är således ett av de få framgångsländer i VÄRLDEN där Healing inte får användas inom sjukvården. Detta trots att forskningen visar att Healing fungerar.


Healing är en bred behandlingsform som jobbar med hela människan, behandlar sjukdomar och skapar välbefinnande genom att återställa balansen i ditt fysiska jag och upprätta energin i ditt eget unika system.

Healing är en individuell upplevelse och kan uppfattas på många olika sätt. De allra flesta brukar dock känna sig skönt avslappnade efteråt, och med en större klarhet i tanken. Det upplevs oftast som en varm, pirrande och uppfyllande känsla i kroppen. Många söker upp en Healer som en sista utväg, när deras läkare har förklarat, att de inte kan göra något mer för dem. Men det är många, många “obotliga” fall som varje dag runt om i världen blir hjälpta genom healingens kraft.


- It´s all about Consciousness

ANNELI JOHANSSON


SOCIALA MEDIER


KONTAKT


 

ADRESS:

Esplanaden 6B, 392 33 KALMAR

 

EMAIL: info@annelijohansson.se

 

TELEFON: 0763077129

 

 ©2018 THE CONNECT. ALL RIGHTS RESERVED